Bản in
 
Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài
Tin đăng ngày: 1/4/2014 - Xem: 2859
 
 
1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1.Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; Nếu đủ và hợp lệ thì viết biên nhận; Nếu chưa đủ và hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung cho tổ chức, công dân. 
- Bước 2.Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn phối hợp với các phòng liên quan tham mưu trình Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng quyết định
- Bước 3.Cá nhân, tổ chức nộp lệ phí và nhận kết quả theo lịch hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. 
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
I. Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 45, Nghị Định 108/2006/NĐ-CP) 
1. Hồ sơ thẩm tra đầu tư gồm:
a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu) (Bản chính); 
b) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;
c) Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm) (Bản chính); 
d) Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường (Bản chính); 
đ) Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (Bản chính).
2. Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:
a) Hồ sơ đăng ký kinh doanh:
+ Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp (Bản chính).
+ Danh sách cổ đông góp vốn (Cty CP) hoặc Danh sách thành viên góp vốn (Cty TNHH) (Bản chính);
b) Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (Bản chính). 
II. Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Điều 46, Nghị Định 108/2006/NĐ-CP)
1. Hồ sơ thẩm tra đầu tư gồm: 
a) Bản đăng ký đầu tư (theo mẫu) (Bản chính); 
b) Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Bản chính);
c) Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm) (Bản chính). 
2. Đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:
a) Hồ sơ đăng ký kinh doanh:
+ Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp (Bản chính).
+ Danh sách cổ đông góp vốn (Cty CP) hoặc Danh sách thành viên góp vốn (Cty TNHH) (Bản chính); (Bản chính);
b) Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (Bản chính). 
c) Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP (Bản chính).
b) Số lượng hồ sơ: 08 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức , cá nhân 
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 
8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp Nhà nước): 200.000 (hai trăm nghìn) đồng/1 lần cấp; Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh): 100.000 (một trăm nghìn) đồng/1 lần cấp. 
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) Phụ lục I-3
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày ký; Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
 
 
khác:
Mẫu báo cáo dành cho Doanh nghiệp (23/12/2014)
Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh (16/12/2014)
Mẫu báo cáo Hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh (16/12/2014)
Điều chỉnh GPĐT, giấy chứng nhận đầu tư (2/4/2014)
Điều chỉnh GPĐT, giấy chứng nhận đầu tư (2/4/2014)
Cấp giấy chứng nhận đầu tư: Dự án đầu tư trong nước (2/4/2014)
Cấp giấy chứng nhận đầu tư: Dự án nước ngoài (2/4/2014)
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (2/4/2014)
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (2/4/2014)
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp (2/4/2014)
Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài nước, tiếp nhận và cho phép thành lập doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. (2/4/2014)
Cấp giấy chứng nhận đầu thuộc diện thẩm tra (quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) (2/4/2014)
Điều chỉnh giấy phép đầu tư (2/4/2014)
Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài (có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) không gắn với thành lập doanh nghiệp (2/4/2014)
Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài (1/4/2014)
 
Video Clips
Video
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG - 02393.868.939

Văn phòng Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh - 02393.891.962
Truy cập hôm nay: 437
Tất cả: 6655479
Tra cứu thông tin Website
Trang chủ l  Giới thiệu  l  Tin tức  l  Đầu tư  l  Doanh nghiệp  l  Lao động - Việc làm  l  Quy hoạch  l  Thủ tục Hành chính  l  Hỏi đáp  l  Đầu tư  l Liên hệ
  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH             
Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh                        
Địa chỉ: Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 02393.861.962; Fax: 02393.882.992